Partijprogramma

icameisawicomplainedPartijprogramma

(concept – prutswerk in uitvoering)

 1. Het regeren van het land laten we liever over aan het volk. (electronische vloeibare democratie)
 2. Verscherping controle op instanties die onnodig prutsen met de rechten van het kind. (Jeugdzorg medewerkers die kinderen benadelen strafrechtelijk vervolgen)
 3. Stricte toetsing van prutser beleid aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
 4. Robin Hood Heffing boven modale inkomens (eerlijke verdeling van de welvaart)
 5. Verlaging BTW tarief naar 19%
 6. BTW 0% op kleding en andere primaire levensbehoeften. (6% BTW op water wat sinds juli 2010 een “mensenrecht” is, kan gewoon niet)
 7. Terugdraaien verhoging van de assurantiebelasting (is van 9,7 naar 21 procent  gegaan op 1 januari 2013)
 8. Verlaging accijnzen benzine (kwartje van Kok)
 9. Verdere automatisering van een transparante overheid om kosten te besparen. (meer voor minder)
 10. Uitgaven defensie verminderen. (geen onnodig oorlogje meer spelen op kosten van het volk, speel liever een potje stratego)
 11. Meer investeren in de jeugd, scholing, verlaging collegegeld (Recht op betaalbaar onderwijs)
 12. Weg met het minimumjeugdloon. (Een stuk brood kost voor een 18 jarige evenveel als voor een 23 jarige)
 13. Zorgkosten onder bedwang. (betere bescherming van het volk tegen uitbuiting door de zorgverleners/zorgverzekeraars, betaalbare zorg is een primaire levensbehoefte)
 14. Nooit meer discriminatie van mensen met een handicap of ziekte in de zorg. (zie ook minister Schippers en haar GGZ patient is geen patient prutswet)
 15. Afschaffen ID-plicht, overheid mag niet bepalen wat voor kleren je draagt. Het verplichten tot het dragen van een ID-kaart in je broekzak is zo 1940, het past absoluut niet bij de huidige mode.
 16. Eenmalige starters subsidie voor mensen die eigen groenten of medicinale planten willen kweken.
 17. Wettelijke bescherming van personen die prutsers aanspreken op hun prutsgedrag (Wet Bescherming Klokkenluiders)
 18. Wettelijke bescherming van demonstranten tegen onredelijke bestuurlijke beperkingen en politiegeweld (Wet Bescherming Demonstranten)

Wil je meeprutsen of heb je aanvullingen? mail ons op [email protected]