Recht op onderwijs

Weg met de onderwijs plicht, wij willen een onderwijs recht! Iedereen die wil moet naar school kunnen, ongeacht de leeftijd. Maar wat als je niet wilt? Er zijn genoeg mensen die niet in ons onderwijs systeem passen, er simpelweg geen zin en hebben of er doodongelukkig van worden. Waarom dwingen we deze mensen om dag in dag uit in de schoolbanken te zitten waar de kennis het ene oor in gaat en het andere weer uit? Laat deze mensen lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Als diezelfde mensen tien jaar later toch de motivatie vinden om naar school te gaan is dat altijd nog een mogelijkheid.

Maatregelen als de leerplicht, de 1040 uren norm en de startkwalificatie maken het onderwijs er niet beter op. De klaslokalen zitten vol met ongemotiveerde en slecht luisterende tieners. Als we investeren in kwaliteit in plaats van in kwantiteit kan dat beeld heel anders worden. De mensen die geen zin hebben in school gaan lekker vakken vullen of bij een timmerman in de leer. De mensen die wel gemotiveerd zijn leren meer, krijgen betere begeleiding en zijn zo beter voorbereid op een eventuele vervolgopleiding.

Onderwijs voor iedereen

Onderwijs is een mensenrecht. Waarom is onderwijs dan voorbehouden voor de rijken in Nederland? Studiefinanciering is een grap, ouders kunnen niet bijdragen en werkende studenten komen niet of nauwelijks door hun studie heen. Tegelijkertijd profileren wij ons als een kenniseconomie. Ik zeg, geen kenniseconomie zonder kennis!

Tijd voor verandering. Onderwijs moet gratis! Iedereen heeft recht op onderwijs, dat geldt dus ook voor mensen die vanwege hun handicap thuis studeren of mensen die naast hun werk een part-time opleiding doen. Een regeling als deze betaalt zichzelf terug via een hogere belasting op hoge inkomens. Buitenlandse studenten betalen uiteraard wel collegegeld aangezien ze hun studie niet via belastinggeld terugbetalen. Het collegegeld moet dan uiteraard wel proportioneel zijn.